Географія

Карти


Розташування будь-якого місця на землі може бути показане на карті.

Карти зазвичай малюються на плоских поверхнях у зменшеній пропорції до обраного місця на Землі.

Жодна друкована карта не може відображати всі аспекти регіону. Карти, на відміну від аерофотозйомки та супутникових даних, серед іншого можуть відображати концентрацію населення та доходів, соціальний розвиток.

Оскільки карти мають плоске зображення, вони не вірно представляють геоїдну форму Землі, що змусило картографів використовувати глобуси для імітації цієї форми. Найпоширеніші карти - політичні та топографічні. Політики конфігурують континенти та кордони між країнами, тоді як топографічні графіки представляють рельєф на висоті (як правило, включаючи найважливіші річки).

Складання картографічних карт залежить від системи розташування з довготи і широти, масштабу, проекції та символів.

Сьогодні значна частина матеріалу, який потребує картографа, отримується за допомогою дистанційного зондування за допомогою супутникової або аерофотознімки.