Історія

Історичний словник


Громадянство

Бути громадянином та здійснювати громадянство означає мати певні права та виконувати певні обов'язки як члена політичної спільноти, тобто держави. Без цих прав та обов'язків, які визнаються урядом, немає громадянства. Основними правами громадянина є, серед іншого: право на життя; право на свободу (релігійне, політичне, свобода пересування, об'єднання тощо); право на рівність (всі громадяни рівні перед законом і не повинні піддаватися дискримінації чи дискримінації за ознакою статі, раси, віросповідання, віку, фізичного стану тощо); право на безпеку (недоторканність будинку, конфіденційність листування, повага до фізичної недоторканності тощо); право на працю та гідну винагороду; право на державний захист у дитинстві та старості; право на політичну участь, голосуванням чи іншими способами.

Інші пропозиції щодо слів…

Елітний

Орендодавець

Відродження

Світська

Титули знаті

Геноцид

Аболіціонізм

Месопотамія